מדיניות פרטיות

תוכן אתר טוליפ ותנאי שימוש ומדיניות פרטיות:

1. הגבלת פרטיות – האתר ו/או מי מטעמו מתחייבים בזאת שלא להעביר את פרטי האשראי של המשתמש לצד ג'. האתר ו/או מטעמו מתחייבים להשתמש בפרטי האשראי לביצוע עסקת הרכישה שבוצעה על ידי הלקוח בלבד. 

2. ניתן לבצע שימוש באתר אך ורק למטרות המצוינות בסעיף 15 לעיל ולא לשם מטרה אחרת מכל סוג שהיא. 

3. רכישת אלכוהול שתתבצע באתר תסופק אך ורק למשתמש מעל גיל 18. 

4. רכישת אלכוהול וקבלתו תתאפשר עד השעה 23:00 בלבד. 

5. האתר לא יספק מוצרי אלכוהול למקום כלשהו הנמצא מחוץ לגבולותיה של מדינת ישראל. 

6. כל המחירים ו/או השירותים שניתנים על ידי האתר ו/או מי מטעמו יכולים להשתנות מעת לעת כפי שייקבע באתר. 

7. האתר יתעדכן מעת לעת כפי שיקבע באתר.

8. כל הזמנת מוצר (מלבד עוגות) שתבוצע באתר לאחר השעה 16:00 בימים א' – ה' (להלן: 

"יום חול") תיקלט באתר רק ביום העסקים הבא. 

9. כל הזמנת עוגות וקינוחים שתתבצע באתר לאחר השעה 14:00 ביום חול תיקלט באתר רק ביום העסקים הבא. 

10. כל הזמנת מוצר שתתקבל ביום שישי לאחר השעה 11:00 תיקלט באתר רק ביום א'. 

11. האתר לא מתחייב לעבוד בימי שבת ובימי חג. 

12. מינימום ההזמנה באתר הינו 100 שקלים חדשים לא כולל דמי משלוח. 

13. מחיר המשלוח משתנה בין כל מוצר ו/או רכישה. 

14. כל ביטול הזמנה שיעשה ייחויב המזמין בדמי ביטול בסך 100 שקלים חדשים 

15. יהיה ניתן לפנות לשירות הלקוחות של האתר ו/או למי מטעמו במייל ו/או בטלפון אשר מפורסמים באתר. 

16. האתר מציין כי כל הקלדת פרטים כוזבת ו/או הקלדת פרטים שגויה באשר היא תהיה באחריות כותב ו/או מקליד הפרטים הכוזבים ו/או השגויים ולא באחריות האתר ו/או מי מטעמו ובמידה וייגרם נזק כספי ו/או רכושי למי מהצדדים יישא בנזק המשתמש. 

17. כל המחירים באתר כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת. 

18. בעלי האתר ו/או מי מטעמו יהיו רשאים לתבוע תביעה נזיקית כל משתמש העושה שימוש בלתי ראוי באתר. 

19. בעלי האתר ו/או מי מטעמו יהיו רשאים לשנות את התקנון בכל עת מבלי ליתן הודעה מוקדמת למשתמשי האתר. 

20. הדין החל על תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד וכל מחלוקת בנוגע לתקנון זה תידון בבית משפט המוסמך לכך בתל אביב. 


logo בניית אתרים