תקנון אתר פרחי טוליפ ח"פ 322528746

אנחנו באתר פרחי טוליפ דואגים לתת ללקוחותינו את השירות הטוב ביותר.

פרק א' - חלק כללי:

1. אתר האינטרנט (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט אשר מנהל חנות וירטואלית ששמה היא "טוליפ" (להלן: "החנות" או "האתר") המצויה בבעלותו הבלעדית של כפיר נעמן ת"ז 322528746 (להלן: "בעל האתר")  

2. כל מידע ו/או תוכן המתפרסם באתר הינו בבעלותו של בעל האתר.

3. הפצת משלוחים שהוזמנו באתר תישלח בימים א' – ה' בין השעות 10:00 עד לשעה 19:00 בערב או לפי תיאום מראש. 

4. הפצת משלוחים שהוזמנו באתר תישלח בימי ו' בין השעות 10:00 עד לשעה 14:30 או לפי תיאום מראש. 

5. בימי מיוחדים כגון ואלנטיין, יום האהבה, ט"ו באב, יום המשפחה, יום האם וכדומה הפצת משלוחים שהוזמנו באתר תישלח עד השעה 23:00. 

6. האתר ו/או מי מטעמו לא מתחייב על שעת הגעת המשלוח בימי שישי ובערבי חג.

7. בימי שבת האתר ו/או מי מטעמו לא יספקו משלוחים. 

8. האתר מציע ללקוחות החנות מידע אודות מכירת מוצרים שונים ללא כל הפליה מכל סוג שהיא בהתאם לחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, תשס"א-2000.

9. השימוש באתר ורכישת המוצרים המצויים בו כפופים לתנאים כפי שיפורטו להלן בתקנון זה. 

10. לא תתאפשר החזרת מוצרים לאחר הכנתם  ללקוח בעיצבו האישי. או לאחר הגעתם למשתמש ולא תתאפשר קבלת החזר כספי ו/או החלפה. 

11. לאחר שבוצעה הזמנת בלונים מהאתר לא תתאפשר קבלת החזר כספי ו/או ביטול ו/או החלפה. 

12. השירותים באתר מוצעים לכל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף ו/או ישות משפטית (אשר יכונה לצורכי נוחות בלבד בלשון זכר, להלן: "משתמש")  המשתמש באתר.

13. תקנון זה יחול בין האתר לבין כל משתמש הגולש ו/או רוכש באתר ויהווה הסכם מחייב אשר לפיו קרא המשתמש את התקנון והסכים לכל תנאיו. למען הסר כל ספק, כל אדם אשר משתמש באתר ייחשב כמי שאישר את התקנון באופן מלא על כל תנאיו. 

14. האתר רשאי מעת לעת כפי שיראה לנכון ומבלי ליתן הודעה מוקדמת לשנות את מבנה האתר, מוצריו, מחיריו וכל מה שיראה לנכון.

15. מטרות האתר הינן לספק מוצרים ו/או שירותים ו/או מידע למשתמש.

16. באתר זה ניתן לרכוש מוצרים מגיל 18 שנים בלבד ומעלה והרכישה מורשית לבעל כרטיס האשראי בלבד ולא לאחר מטעמו. 

17. האתר ו/או בעליו ו/או מי מטעמו אינם אחראיים על כל נזק ו/או הפסד אשר ייגרם למשתמשים באתר אשר הסתמכו על המידע ו/או המוצרים ו/או המחירים המצויים באתר.

18. הזמנת משלוח מותנית בכך שהמוצר יהיה קיים במלאי. 

19. משלוח שיצא מהסניף וחזר אליו יחייב את מזמין המשלוח בדמי שליחות כפולים וזאת בכדי לשלח את המשלוח ליעדו החדש.

20. לאחר שמשלוח יצא מהסניף לא יתאפשר לקבל החזר כספי ו/או לבטל את ההזמנה והמזמין יחויב בתשלום מלא.

21. האתר לא יהיה אחראי על המוצר במידה ומזמין המשלוח לא יהיה זמין פיזית ו/או טלפונית בזמן הגעת המשלוח והמוצר יחכה למזמין במקום ההזמנה ו/או במקום קרוב לו ככל הניתן. 

22. האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות שינויים מעת לעת ביחס למידע ו/או המוצרים ו/או המחירים הנמצאים באתר. 

23. האתר רשאי לדחות הזמנה במקרים של דחיית התשלום ו/או במידה והמשתמש אינו עומד בתנאי האתר ו/או במידה ובעלי האתר ו/או מי מטעמו החליט מסיבה כלשהי שלא לאשר את ההזמנה. 


פרק ב' – הגבלת אחריות:

24. כל התמונות באתר לכלל המוצרים הינן להמחשה בלבד והאתר או מי מטעמו אינם מתחייבים לספק את המוצר הנמצא בתמונות האתר. 

25. התמונות המוצגות באתר לזרי פרחים מייצגות את גודל הזר הבינוני ומשמשות כאמור לעיל לצורך המחשה בלבד. 

26. האתר אינו מתחייב לספק את צבע הפרחים ו/או צבע העציצים המדויק כפי שנמצא בתמונות האתר בין אם מסיבות של חוסר במלאי ו/או בין אם מסיבות אחרות. 

27. במידה ומוצר באתר אזל מהמלאי יסופק למשתמש מוצר דומה ככל הניתן באותו המחיר של המוצר שהוזמן. 

28. בגין כל המוצרים הניתנים לרכישה, באתר חבות בעלי האתר ו/או מי מטעמו לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר שהוזמנו על ידי המשתמש ביחס לכל עילה משפטית באשר היא.

29. האחריות בגין כל מוצר המיוצר אצל יצרן אחר למעט פרחים תחול על היצרן ו/או היבואן של המוצר על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ועל פי חוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם-1980. 


פרק ג' - תוכן אתר טוליפ  ותנאי שימוש:

30. הגבלת פרטיות – האתר ו/או מי מטעמו מתחייבים בזאת שלא להעביר את פרטי האשראי של המשתמש לצד ג'. האתר ו/או מטעמו מתחייבים להשתמש בפרטי האשראי לביצוע עסקת הרכישה שבוצעה על ידי הלקוח בלבד. 

31. ניתן לבצע שימוש באתר אך ורק למטרות המצוינות בסעיף 15 לעיל ולא לשם מטרה אחרת מכל סוג שהיא. 

32. רכישת אלכוהול שתתבצע באתר תסופק אך ורק למשתמש מעל גיל 18. 

33. רכישת אלכוהול וקבלתו תתאפשר עד השעה 23:00 בלבד. 

34. האתר לא יספק מוצרי אלכוהול למקום כלשהו הנמצא מחוץ לגבולותיה של מדינת ישראל. 

35. כל המחירים ו/או השירותים שניתנים על ידי האתר ו/או מי מטעמו יכולים להשתנות מעת לעת כפי שייקבע באתר. 

36. האתר יתעדכן מעת לעת כפי שיקבע באתר.

37. כל הזמנת מוצר (מלבד עוגות) שתבוצע באתר לאחר השעה 16:00 בימים א' – ה' (להלן: 

"יום חול") תיקלט באתר רק ביום העסקים הבא. 

38. כל הזמנת עוגות וקינוחים שתתבצע באתר לאחר השעה 14:00 ביום חול תיקלט באתר רק ביום העסקים הבא.

39. כל הזמנת מוצר שתתקבל ביום שישי לאחר השעה 11:00 תיקלט באתר רק ביום א'. 

40. האתר לא מתחייב לעבוד בימי שבת ובימי חג. 

41. מינימום ההזמנה באתר הינו 100 שקלים חדשים לא כולל דמי משלוח. 

42. מחיר המשלוח משתנה בין כל מוצר ו/או רכישה. 

43. כל ביטול הזמנה שיעשה ייחויב המזמין בדמי ביטול בסך 100 שקלים חדשים 

44. יהיה ניתן לפנות לשירות הלקוחות של האתר ו/או למי מטעמו במייל ו/או בטלפון אשר מפורסמים באתר. 

45. האתר מציין כי כל הקלדת פרטים כוזבת ו/או הקלדת פרטים שגויה באשר היא תהיה באחריות כותב ו/או מקליד הפרטים הכוזבים ו/או השגויים ולא באחריות האתר ו/או מי מטעמו ובמידה וייגרם נזק כספי ו/או רכושי למי מהצדדים יישא בנזק המשתמש. 

46. כל המחירים באתר כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת. 

47. בעלי האתר ו/או מי מטעמו יהיו רשאים לתבוע תביעה נזיקית כל משתמש העושה שימוש בלתי ראוי באתר. 

48. בעלי האתר ו/או מי מטעמו יהיו רשאים לשנות את התקנון בכל עת מבלי ליתן הודעה מוקדמת למשתמשי האתר. 

49. הדין החל על תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד וכל מחלוקת בנוגע לתקנון זה תידון בבית משפט המוסמך לכך בתל אביב. 


מדיניות ביטולים:

*בהזמנת עיצוב בר פירות, פלטת פירות או ירקות לאירוע ניתן לבטל עד שלושה ימי עסקים.

במידה והלקוח מעוניין לבטל עיצוב אירוע באותו יום יצטרך לשלם 50% מדמי העסקה אלא אם כן סוכם אחרת טלפונית.

*אנו מתחייבים שהפירות יהיו  מהאיכות גבוהה.

במידה ואינכם שבעי רצון מהאיכות / הטעם של הפירות- במידה והמוצר נשמע לפי ההוראות ראשי המזמין להחליף את המוצר הפגום תוך כשעתיים מזמן קבלת המוצר הפגום (לא כולל דמי משלוח) בהתאם לשיקול דעתנו.

*סושי פירות/שוקולד לא תינתן אפשרות החלפה אלה אם כן העסק יראה לזכות או להחליף במוצר אחר .

*הפירות והירקות בכשרות למהדרין בראשות הגר"י אפרתי שליט"א.

יש אפשרות להזמין בכשרות אחרות כמו בד"ץ העדה החרדית /רב לנד"א/ בד"ץ שארית ישראל.

נסו אותנו ותהנו משירות vip.
המייל שלנו ליצירת קשר: tulipflowers2412@gmail.com

המספר הטלפון שלנו ליצירת קשר: 0534793266

logo בניית אתרים